Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Obyvatelstvo, sídla a administrativní členění kraje Vysočina

Obyvatelstvo Administrativní členění a sídla Orgány a symboly kraje

Lidnatost

K 30. 6. 2013 žilo v Kraji Vysočina 510 520 obyvatel, tedy přibližně dvacetina populace Česka. Vysočina je třetím nejméně lidnatým krajem. Podíl žen na obyvatelstvu Vysočiny je 50,4 %.

Počet obyvatel kraje se do poloviny 90. let 20. století mírně zvyšoval, poté začal klesat. Nejméně obyvatel žilo v Kraji Vysočina v roce 2004. Od roku 2005 dochází k mírnému nárůstu a v posledních letech opět k mírnému poklesu počtu obyvatel.

Velmi nízká je i hustota zalidnění, 75 obyvatel na 1 km čtvereční, což je třetí nejnižší hodnota mezi kraji Česka.

 

Tab.: Vývoj počtu obyvatel Kraje Vysočina (k 31.12.)

rok 20022003 2004 2005 

2006 

 2007 2008 2009 20102011 2012 
počet obyvatel 510 602510 498510 114510 767 511 645513 677515 411 514 992514 569 511 937 511 207

 

Přirozený pohyb obyvatel

Porodnost v kraji klesala v průběhu celých 90. let 20. století. Nejnižší počet živě narozených dětí byl zaznamenán v roce 2001, od té doby porodnost vzrůstala až do roku 2008, kdy se narodilo asi o čtvrtinu více dětí než v roce 2001. V současnosti porodnost opět mírně klesá. 

Většině matek se narodí první dítě ve věku 25 - 29 let. Přestože roste počet svobodných matek, je podíl dětí narozených mimo manželství nižší než v ostatních regionech Česka (32 % v roce 2009) s výjimkou Zlínského kraje.

Hodnota úmrtnosti v uplynulých 15 letech kolísala okolo čísla 5 000.

Přirozený přírůstek byl v kraji Vysočina kladný až do roku 1994. Poté již převažovali zemřelí nad narozenými a to až do roku 2005. V roce 2006 byl po více než deseti letech poprvé zaznamenán kladný přirozený přírůstek obyvatel na Vysočině. Tento stav trval až do roku 2011. V roce 2012 byl opět po sedmi letech zaznamenám záporný přirozený přírůstek.

Vysočina se od zbytku Česka liší průměrným věkem snoubenců při prvním sňatku, který patří v rámci všech krajů Česka dlouhodobě k nejnižším jak u nevěst (29,5 v roce 2010), tak u ženichů (32,3). Rozvodovost v kraji Vysočina je dlouhodobě nejnižší v Česku.

Mechanický pohyb obyvatel

Migrací není počet obyvatel kraje Vysočina příliš ovlivněn. Počet přistěhovalých a vystěhovalých je na srovnatelné úrovni, v některých letech mírně převažuje počet přistěhovalých, jindy počet vystěhovalých. V posledních letech (2009 a 2010) však převažovali vystěhovalí.

 

Tab.: Přirozený a mechanický pohyb obyvatel v kraji Vysočina (k 31. 12.)

rok 2002 2003 

2004

200520062007 2008 2009  2010 20112012 

počet narozených 

 4691

4710 

4759

5070

5113

 5373

5649 

 5447

5357 

 50755148 

počet zemřelých

 51305319 

5007 

5339 

4773 

 48804881 5094 5105  50315223 

přirozený přírůstek 

 -439 -609

-248 

-269 

340 

 493 768 353 252 44 -75

počet sňatků 

2566 2368 

2394 

2428 

2393 

 25802332 2187 2216  21672208 

počet rozvodů 

1170 1235 

1206

1247

1224

 12521343 1157 1328  1105995 
přistěhovalí 3784 4555 4268 4681 4893  64025402 3503 3406  31973207 
vystěhovalí 4010 4050 4404 3759 4355  48634436 4275 4081  35493862 
migrační saldo -226 505 -136 922 538  1539966 -772 -675 -352 -655 
celkový přírůstek obyvatel -665 -104 -384 653 878  20321734 -419 -423  -308-730 

Věková struktura

K 31. 12. 2012 byl průměrný věk obyvatel Vysočiny 41,3 let, což je pod průměrem Česka. Nižší průměrný věk souvisí s nízkým stupněm urbanizace (ve velkých městech žije více starších osob) a vyšším podílem dětí než v jiných krajích.

Kraj Vysočina má dlouhodobě o něco příznivější věkovou strukturu obyvatel ve srovnání s Českem. Přesto však od roku 2007 je počet obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let) nižší než počet obyvatel v poproduktivním věku (65 a více let).

Naděje na dožití se v uplynulých letech neustále mírně zvyšovala, u mužů je 75,6 let a u žen 81,2 let (v roce 2012)

Národnostní a náboženská struktura

Národnostně je Vysočina jednotná, národnostní menšiny tvoří asi 1 % obyvatel kraje.

Z cizinců jsou na Vysočině nejpočetněji zastoupeni Ukrajinci, dále SlováciVietnamci.

Podíl věřících v kraji Vysočina podle sčítání v roce 2011 činí 23 %, to je druhá nejvyšší hodnota po Zlínském kraji. Nejvíce věřících se hlásí k římskokatolické církvi (85 %), druhou v pořadí je  českobratrská církev evangelická (4 %). Na otázku týkající se náboženského vyznání při sčítání v roce 2011 neodpovědělo 45 % obyvatel kraje.

 

buk
přečteno: 220476x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158969. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.032 seconds.