Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Vodstvo kraje Vysočina

Říční síť Vodní plochy

Říční síť

Kraj Vysočina je rozdělen hlavním evropským rozvodím do úmoří SeverníhoČerného moře. Do Severního moře je odvodňována západní část kraje - území okresu Havlíčkův Brod a části okresů Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad Sázavou. K úmoří Černého moře patří východní část kraje - okres Třebíč a části okresů Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad Sázavou.

Úmoří Severního moře

Řeka Sázava pramení v oblasti Velkého Dářka (mapa). Mezi nejkrásnější úseky Sázavy patří peřeje na Stvořidlech (mapa) mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou. Největším přítokem Sázavy z levé strany je Želivka, na které byla vybudována vodní nádrž Švihov (mapa). V severní části kraje náleží do úmoří Severního moře řeka Doubrava.

Horní tok řeky SvratkyÚmoří Černého moře

Největší část Vysočiny odvodňuje řeka Jihlava pramenící v Javořické vrchovině (mapa). V jihovýchodní části kraje byly na řece Jihlavě vybudovány vodní nádrže Dalešice (mapa) a Mohelno (mapa). Největším levostranným přítokem Jihlavy je Oslava, pravostranným Rokytná.

Pod Žákovou horou ve Žďárských vrších pramení řeka Svratka (mapa). V horní části toku je Svratka hraniční řekou mezi Čechami a Moravou. Na řece Svratce byla vybudována vodní nádrž Vír (mapa), která je významnou zásobárnou pitné vody. Největším pravostranným přítokem Svratky je Loučka.

Jižní část Vysočiny patří k povodí Dyje. Řeka Dyje vzniká soutokem Moravské Dyje, která pramení v Jihlavských vrších (mapa), a Rakouské Dyje na území Rakouska. Největšími levostrannými přítoky Dyje z Vysočiny jsou Želetavka a Jevišovka.

Víte, že...

Mezi městy Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou teče řeka romantickým úsekem nazvaným Stvořidla. Sázava zde protéká hlubokým údolím a díky balvanitému řečišti vytváří četné peřeje. Podle pověsti balvany rozházel oklamaný čert, kterému svou duši upsal sedlák z nedaleké vesnice za to, že pro něj čert bude 10 let pracovat. Když se však lhůta chýlila ke konci, sedlák svůj slib nedodržel a jeho žena vykropila celé stavení svěcenou vodou. Čert na sedláka nemohl, a aby se mu alespoň pomstil, rozhodl se na jeho pole rozházet velké balvany. Naplnil si plný pytel a letěl k sedlákovu hospodářství, avšak nad Sázavou mu došly síly a musel balvany vysypat.

Na území Stvořidel byla vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace. Pro značný spád řeky a dobrodružný ráz patří Stvořidla mezi vyhledávaná vodácká místa. Zajímavým zážitkem je i jízda "Posázavským pacifikem", jehož trať vede údolím Sázavy.

buk
přečteno: 103682x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158972. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.316 seconds.