Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Doprava a služby kraje Vysočina

Doprava Služby

Školství

Stejně jako celá Česká republika se i Vysočina potýkala v průběhu 90. let 20. století s výrazným poklesem počtu narozených dětí. V současné době je poklesem počtu žáků nejvíce ovlivněno základní školství a úbytek žáků se začíná citelně projevovat i na středních školách. V roce 2012 bude deficit počtu žáků ve věku 15 let ve srovnání s rokem 2005 představovat více než 30 %.

Během posledního desetiletí poklesl počet základních škol (šlo zejména o malotřídní školy) a snížil se i počet pedagogických pracovníků. Brzy se však pokles počtu škol dotkne i středního školství. Již dnes se obtížně naplňují některé učňovské obory. Naopak v mateřských školách dochází již k nárůstu počtu dětí a zejména okrsní města se potýkají s jejich nedostatečnou kapacitou.

V Kraji Vysočina působí téměř 280 základních škol, z toho 56 % jsou devítileté základní školy, zbytek tvoří malotřídní školy s jedním až pěti ročníky.

Nabídka středoškolského vzdělání je koncentrována do okresních měst. Zdejší střední školy navštěvují asi 2/3 celkového počtu středoškoláků kraje. Na Vysočině je více než 70 středních škol, z toho 18 gymnázií, 40 středních odborných škol a 28 středních odborných učilišť.

V kraji Vysočina sídlí dvě vysoké školy s bakalářským studijním programem - Západomoravská vysoká škola v Třebíči (mapa, více) a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (mapa, více).

Ve srovnání s Českem se Vysočina vyznačuje podprůměrným podílem vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou. Naopak podíl obyvatel se základním vzděláním, vyučených a se středním odborným vzděláním je vyšší než celostátní průměr.

Zdravotnictví

Základem zdravotní péče na Vysočině je pět nemocnic zřizovaných krajem Vysočina, v Havlíčkově Brodě (mapa, více), Jihlavě (mapa, více), Novém Městě na Moravě (mapa, více), Pelhřimově (mapa, více) a Třebíči (mapa, více) a jedna soukromá nemocnice v Mostištích (mapa, více). Dále je v kraji několik specializovaných léčeben (např. psychiatrické léčebny, léčebny tuberkulózy a respiračních onemocnění).

Zdravotní stav obyvatel Kraje Vysočina je v rámci Česka mírně nadprůměrný, střední délka života mužů i žen je nad celostátním průměrem.

 

Obchod

Počátkem 90. let 20. století došlo k prudkému nárůstu malých obchodů a tržišť. Také na Vysočinu přišly zahraniční obchodní řetězce, které nejprve skoupily již existující obchody. V posledních letech dochází k výstavbě obchodně společenských center (např. v Jihlavě). Většina nových supermarketů a hypermarketů vznikla nově na okrajích měst na zelené louce.

buk
přečteno: 12425x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158965. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.054 seconds.