Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Metodický návod k pracovním listům

Pracovní listy tvoří soubor úloh o kraji Vysočina, při jejichž řešení žáci využijí geoinformační zdroje na internetu. Vyučující je mohou využít především v zeměpisných cvičeníchseminářích nebo zadat jako domácí úkol.

Cílem pracovních listů není získání zeměpisných vědomostí, ty základní se při práci s pracovními listy již předpokládají. Pracovní listy mají rozvíjet zejména dovednosti žáků. Při řešení úloh by žáci měli především hledat, třídit, zpracovávat, interpretovathodnotit geoinformační zdroje na internetu.

Aby byl pracovní list pro žáky co nejpestřejší, bylo zvoleno několik typů otevřených i uzavřených úloh. Nejčastějším typem otevřených úloh jsou úlohy doplňovací, kde žáci doplňují do předepsaných tvrzení či tabulek údaje tak, aby tvrzení byla pravdivá. Zastoupeny jsou i otevřené úlohy produkční, v nichž žáci tvoří kompletní odpověď.

Nejčastějším typem uzavřených úloh jsou úlohy dichotomické, kde žáci rozhodují, zda je či není dané tvrzení pravdivé. V dalších typech uzavřených úloh žáci uspořádávají dané objekty podle určitého kritéria. Zastoupeny jsou i přiřazovací úlohy, v nichž žáci ze dvou nabízených souborů vytvářejí dvojice.

Pracovní listy jsou použitelné ve všech ročnících středních škol a ve vyšších ročnících druhého stupně základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.

buk
přečteno: 9651x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  159000. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.100 seconds.