Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Doprava a služby Vysočiny na mapách a GIS portálech

Zpoždění vlaků na síti ČD

http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zpmapa2#mapa

Zpoždění vlakůVýborná pomůcka pro výuku geografie dopravy. Jedná se o mapu sítě Českých drah s aktuální polohou vlaků. Údaje o poloze vlaku jsou přebírány z centrálního dispečerského systému. Hlášení o poloze vlaku podávají do Centrálního dispečerského systému vybrané stanice. Na mapě se zobrazují vlaky, které projíždějí sledovacími body alespoň každých 15 minut.

Vlaky jsou rozděleny na osobní, spěšné, rychlíkyvyšší třídy. Tyto kategorie můžete jednotlivě zapínat a vypínat podle potřeby. Dále jsou vlaky rozděleny podle čísel do dvou kategorií na sudéliché (liché směřují na východ, sudé na západ). Na mapách jsou zaznamenány také výluky na tratích Českých drah.

Barevně jsou vlaky rozlišeny podle toho, jak velké mají zpoždění. Po najetí myší na ikonu vlaku se objeví poslední zjištěná informace: ze které stanice je údaj, pravidelný čas odjezdu vlakuvelikost zpoždění. Po kliknutí na ikonu vlaku se objeví přehled jeho zpoždění za posledních 5 dnů v jednotlivých stanicích, kterými projíždí. Nechybí ani informace o řazení vlaků.

 

Aktuální letecký provoz nad Vysočinou

http://www.flightradar24.com

Aktuální letecký provozTypickým znakem Webu 2.0 je vzájemné propojování obsahů jednotlivých webů a vytváření nové hodnoty. Tak vznikají nové weby, tzv. mashupy.

Mashup je označení pro aplikaci, která propojuje data z více různých zdrojů a skládá je dohromady do jednoho projektu. Zhruba polovina současných mashup aplikací na webu využívá mapy jako jeden ze zdrojů dat a jako podklad pro další informace.

Příkladem využití GoogleMaps jako podkladu pro další data je portál Flightradar24.  Aplikace ukazuje letecký provoz ve světě v reálném čase.

K získání aktuální polohy letadel v Evropě využívá technologii ADS-B, kterou je v současné době vybaveno asi 70 % dopravních letadel. Tato letadla jsou vykreslena žlutějsou zobrazována v reálném čase.

U většiny letadel v USA se ke zjištění polohy používá technologie FAA, která zobrazuje pozici letadel s cca pětiminutovým zpožděním oproti skutečnosti. Tato letadla jsou zakreslena oranžově

Po klepnutí myší na vybrané letadlo se vykreslí na mapě jeho trasa a zobrazí další popisné informace letu jako je výchozí a cílové letiště, typ letadla, výška a rychlost letu.  

  

Informace o dopravě v kraji Vysočina

http://doprava.kr-vysocina.cz

Informace o dopravě v kraji VysočinaChystáte se na cestu po Vysočině a chcete zjistit, jestli vás nezdrží uzavírky silnic? Pak neváhejte před jízdou navštívit GIS portál kraje Vysočina, kde najdete projekt Dopravních informací kraje.

Jeho cílem je poskytnout široké veřejnosti kvalitní informace o stavu a sjízdnosti silnic v kraji Vysočina. Data v aplikaci garantuje za každý okres příslušná Správa a údržba silnic.

Na úvodní stránce portálu se zobrazí mapa s aktuálními uzavírkami v kraji, které jsou podle typu uzavírky barevně odlišeny.

Pod mapou jsou jednotlivé uzavírky a omezení provozu v kraji Vysočina podrobně popsány. Získáte zde např. informace o číslu silnice, okrese, úseku, stavu silnice a doby trvání dopravního omezení.

Během zimy jsou zde navíc zobrazeny informace o aktuálním stavu počasísjízdnosti silnic v Kraji Vysočina. Jistě oceníte také mapy zimní údržby, které popisují technologii údržby jednotlivých silničních úseků, pořadí důležitosti údržby a trasy jízd posypových mechanismů.

 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR

http://mapa.dopravniinfo.cz

Jednotný systém dopravních informací pro ČR Mapa dopravních informací slouží k vyhledávání a zobrazování aktuálních dopravních událostí na území České republiky.

K vyhledání dopravních událostí je potřeba zadat požadovanou oblast, silnici nebo trasu a datum. Po zadání informací a stisknutí tlačítka „Zobrazit“ si můžete nalezené události prohlížet na mapě a ve formě seznamu.

Všechny zobrazené dopravní události jsou reprezentovány ikonami v mapě. Po najetí myší na ikonu se vždy zobrazí základní informace, po kliknutí na ikonu se zobrazí detailní informace k dopravní události.

Pomocí obrázkových ikon jsou na mapě zobrazovány informace o aktuálních událostech, uzavírkách, stupních provozu, sjízdnosti silnic, počasí.

Mapa je dále doplněna o pohledy z kamer, data z proměnných tabulímeteo výstrahy.

 

Mapa silniční a dálniční sítě Česka na geoportálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Mapa silniční sítě Na geoportálu INSPIRE najdete velmi podrobnou mapu silniční a dálniční sítě Česka. Jejím základem jsou silnice dálnice, rychlostní komunikace, silnice I. třídy, II. třídyIII. třídy Česka. Ke komunikacím jsou přiřazena data z celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Doplňkem mapy jsou např. mosty, železniční přejezdy a tunely.

Na portálu INSPIRE v pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Doprava vyberte Silniční a dálniční síť ČR. Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.V levém horním rohu mapy najdete ikony jednotlivých nástrojů pro práci s mapou (změna velikosti, posun, měření délek a ploch, dotaz na vrstvy v mapě a další).

Podrobnější informace o vybrané komunikaci (číslo, šířku, počet jízdních pruhů, povrch silniční komunikace, intenzitu dopravy na dané komunikaci) zjistíte po klepnutí myší na danou komunikaci nástrojem Dotaz na vrstvy zobrazené v mapě.

Celostátní sčítání dopravy se provádí v souladu s evropskými standardy po 5 letech na cca 8000 sčítacích úsecích, které zahrnují všechny mezikřižovatkové úseky na silnicích 1.třídy, 2.třídy, na vybraném vzorku silnic 3.tříd a na všech dálničních úsecích. Sčítá se 10 dnů v roce (7 pracovních a tři neděle) v rozmezí duben - říjen po dobu 4 hod v intervalu 7-11 hod nebo 13-17 hodin.

 

Celostátní sčítání dopravy 2010 a 2016

http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx

Celostátní sčítání dopravy 2010 Zajímá vás intenzita dopravy na našich silnicích a dálnicích? Pak navštivte portál Ředitelství silnic a dálnic, kde najdete přehlednou mapu celostátního sčítání dopravy v roce 2010.

Pole pro vyhledání zájmové lokality najdete v horní části mapy. Zde také můžete vypnout přehledovou mapu Česka. Ovládání mapy je tradiční - posun pomocí levého tlačítla myši a zoomování kolečkem myši nebo táhlem, které je umístěno v levém horním rohu. Odkaz na legendu najdete v levém horním rohu mapy, zobrazuje se v novém okně.

Pokud se v mapě přiblížíte na měřítko 1 : 160 000 nebo podrobnější, zobrazí se po najetí myší nad vybranou komunikaci tabulka s výsledky sčítání.

V tabulce s výsledky sčítání dopravy je uvedeno číslo sčítacího úseku a číslo komunikace. Vozilda jsou rozdělena do třech kategorií - těžká motorová, osobní + dodávkovájednostopá motorová vozidla. Dáel je uveden celkový součet vozidel, která daným úsekem projela za 24 hodin.

 

Mapy pokrytí signálem mobilních operátorů

Mezi nejvyužívanější služby na portálech mobilních operátorů patří mapy pokrytí signálem. Mobilní operátoři jsou také jedni z prvních uživatelů GIS v Česku.

Pokrytí signálem sítě GSM pro běžné volání mobilním telefonem je na Vysočině velmi dobré, i když stále ještě najdete odlehlá místa, odkud si z mobilu nezavoláte. Pokud však chcete používat mobilní telefon nebo modem pro připojení k internetu, je zejména vysokorychlostní mobilní pokrytí Vysočiny mnohem horší. Pojďme se podívat, co nabízí mapové portály českých mobilních operátorů.

T-Mobile

http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential/internet/mapa-pokryti

Mapa pokrytí sítí EDGE - T-MobileNa portálu T-Mobilu najdete nad vlastní mapou pole pro vyhledávání zájmové lokality, kam můžete zadat název sídla, ulice nebo souřadnice. V dalším kroku si vyberete typ sítě, jejíž mapu pokrytí chcete zobrazit. K dispozici je vrstva Volání pro hlasové služby, Mobilní internet s různými přenosovými rychlostmi a ADSL.

Z doplňkových služeb stojí za pozornost zobrazení míst zobrazení dobíjecích míst.

Nástroje pro ovládání mapy najdete nad vlastní mapou. K dispozici jsou nástroje pro změnu měřítka, přepnutí mezi barevnou a černobílou mapou, zobrazení mapy přes celou obrazovku.

 

  

  

  

Telefónica O2

http://www.cz.o2.com/osobni/cz/pece_a_podpora/podpora_a_servis/mapy_pokryti.html

Mapa pokrytí sítí CDMA - O2Mapa na portálu mobilního operátora Telefónica O2 se příliš neliší od mapy na stránkách T-Mobilu. Pole pro vyhledávání se nachází v horní části mapy, hledat lze podle názvu sídla nebo adresy.

Opět si můžete zobrazit mapy pokrytí pro Volání, Mobilní internet (LTE, HSPA+, 3G, EDGE/GPRS) a navíc i síť CDMA. Z doplňkových služeb jsou to např. místa prodeje nebo bankomaty pro dobíjení kreditu.

Na rozdíl o T-Mobilu využívá společnost Telefonica podkladové mapy Googlu, ovládání mapy je tedy totožné s prací v Google Maps. 

 

 

 

 

 

Vodafone

http://www.vodafone.cz/osobni/zvolte_vodafone/sit/mapa_pokryti.htm

Mapa pokrytí sítí EDGE - VodafoneFunkčně obdobné s předcházejícími portály mobilních operátorů, ale obsahově chudší jsou mapy pokrytí sítě Vodafone.

Pole pro vyhledávání je třeba zapnout pomocí ikony v levé části mapy. Lze vyhledávat podle názvu sídla nebo adresy. Typ pokrytí lze zvolit mezi Voláním, Mobilním internetem a Kombo modemy.

Nástroje pro ovládání najdete v levé části mapy. K dispozici jsou nástroje pro změnu měřítka, posun, zobrazení mapy přes celou obrazovku a nástroj pro přepnutí do základního nastavení.

buk
přečteno: 29633x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  159011. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.032 seconds.