Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Obyvatelstvo a sídla Vysočiny na mapách a GIS portálech

Hustota zalidnění na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Hustota zalidněníDetailní mapu hustoty zalidnění Česka s rozlišením do úrovně obcí najdete na mapovém portálu INSPIRE.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Socioekonomické prvky a jevy vyberte vrstvu Hustota zalidnění.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

Mapa obsahuje kartogram znázorňující hustotu zalidnění v obcích České republiky. Údaje o počtu obyvatel se vztahují k 1. 7. 2010.

   

 

 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

http://vdp.cuzk.cz

Územně identifikační registr adresVíte, jak má správně vypadat vaše poštovní adresa? Pokud ne, můžete navštívit Registr územní identifikace adres a nemovitostí, který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální.

Data z registru zpřístupňuje aplikace Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Pokud chcete zjistit správnou poštovní adresu pro vybranou lokalitu, zvolte na úvodní stránce odkaz Ověření adresy.

Na další stránce zadejte celou nebo část adresy, kterou chcete ověřit a klepněte na Vyhledat. Po klepnutí na ikonu s lupou můžete zobrazit detail adresního místa. Ikona zeměkoule umožní otevřít nové okno a zobrazit hledané adresní místo na katastrální mapě.

Ve výsledcích vyhledávání aplikace umožňuje zobrazit pět typů čísel. Čísly popisnými jsou označeny budovy určené k trvalému bydlení, budovy tovární, administrativní apod. Čísly evidenčními jsou označeny budovy určené k prozatímnímu nebo občasnému bydlení. Čísla popisná a čísla evidenční se dohromady nazývají čísla domovní.

Čísly orientačními jsou označeny budovy jen ve větších obcích. Používají se k označení budovy v rámci ulice, náměstí či veřejného prostranství.

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Nahlížení do katastru nemovitostíAplikace umožňuje získat vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor) evidovaných v katastru nemovitostí. Zobrazuje také údaje o omezení vlastnického práva a umožňuje zobrazování parcel na katastrální mapě.

Při práci s aplikací Nahlížení do katastru nemovitostí můžete zjišťovat informace o budově, parcele nebo jednotce. Podle toho zvolte na úvodní stránce v části Informace z KN odkaz Parcela, Budova nebo Jednotka.

V případě vyhledání budovy nebo jednotky dále zadejte její adresu. V případě parcely zadejte název nebo kód katastrálního území, typ parcelyparcelní číslo. Dále budete muset opsat kontrolní kód, který je bohužel velmi špatně čitelný.

V následujícím okně najdete informace o budově, resp. parcele. V případě budovy je kromě katastrálního území uveden vlastník, resp. spoluvlastníci, způsob ochrany nemovitosti, omezení vlastnického práva a další zápisy. Obdobné údaje získáte i pro parcelu.

Parcelu můžete také zobrazit na katastrální mapě v samostatné aplikaci. Užitečnou vlastností je možnost zapnout ortofoto jako podklad této mapy, z dalších funkcí lze využít měření vzdálenostíplochy.

 

Mapový server Centra pro regionální rozvoj

http://mapy.crr.cz/tms/isr/html/isr/index.php?client_lang=cz_win&client_type=map_html

MikroregionyBohatým zdrojem regionálních informací je mapový server Centra pro regionální rozvoj. K dispozici je zde několik různých mapových podkladů, např. ortofotomapy, digitální model území v měřítku 1 : 25 000, rastrová základní mapa v měřítku 1 : 10 000 nebo plány měst.

Název hledané lokality můžete zadat do vyhledávacího pole, které se nachází nad vlastní mapou nebo ji lze vymezit na přehledce v levé části okna. K nalezenému místu je v pravé části okna uvedena celá řada popisných informací, např. zeměpisné souřadnice, přibližná nadmořská výška, správní informace.

Pomocí rozbalovací nabídky nad mapou lze přepínat mezi obecnou mapou, administrativním členěním, euroregiony, mikroregiony, ekonomickými subjekty, weby obcí, přírodouturistikou, rozvojovými plochamitematickým mapováním.

Uvedené mapy jsou provázány s dalšími popisnými informacemi. Po klepnutí na vybrané místo na mapě se zobrazí informace vážící se k danému místu a dané záložce.

 

Čestnost výskytu jmen a příjmení v Česku

http://www.kdejsme.cz

Četnost výskytu jmen a příjmení Zajímá vás jaká je četnost výskytu vašeho jména nebo příjmení na území České republiky? Pak se vám bude určitě líbit portál KdeJsme.cz.

Webová aplikace KdeJsme.cz vám umožní vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci České republiky. Jednotlivé četnosti příjmení nebo jména jsou zobrazeny v mapě České republiky s rozlišením na obce s rozšířenou působností.

Zdrojem informací je veřejně dostupný seznam umístěný na stránkách MVČR. Zobrazené údaje zachycují stav v roce 2012. Databáze obsahuje 362 146 unikátních příjmení a 109 518 unikátních jmen.

Vyhledávat lze pouze příjmení (případně více příjmení oddělených mezerou) a nebo pouze jméno, nikoliv kombinace příjmení a jméno.

Tak tedy, jak jste na tom Vy?

buk
přečteno: 21406x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158986. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.034 seconds.