Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Životní prostředí a ochrana přírody Vysočiny na mapách a GIS portálech

Historické ortofotomapy

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=d9b93e49d4b04ace21eccd4fca07e39b

Historická ortofotomapa s vyznačením kontaminovaných místHistorické ortofotomapy nabízí unikátní možnost srovnání vývoje krajiny během uplynulých desítek let. Málokterý stát se může pochlubit tak pravidelným a podrobným snímkováním jako ten náš.

První kompletní letecké vojenské snímkování krajiny bylo zrealizováno v 50. letech 20. století. Tehdy byly snímky využívány jako kontrolní podklad k nově vznikající topografické mapě. Přibližně do poloviny 90. let 20. století, kdy začalo být letecké snímkování realizováno i soukromými firmami, bylo naše území zdokumentováno celkem čtyřikrát v různých úrovních podrobností.

K dispozici je černobílá historická ortofotomapa celého území Česka a současná barevná ortofotomapa, obě s prostorovým rozlišením 50 cm

Vrstva popisky obsahuje názvy měst, obcí a katastrálních území a hranice krajů, obcí a katastrálních území. V současné době je tento portál jediným svého druhu v Česku, který umožňuje porovnat vývoj krajiny celé naší republiky během uplynulých 60 let.

 

Klimatická změna v České republice

http://www.klimatickazmena.cz/cs

Portál Klimatická změna vytváří Ústav  výzkumu globální změny Akademie věd ČR.  Jeho mapová část je rozdělena do dvou  hlavních sekcí - Dopady změny klimatuAktuální vývoj.

V sekci Dopady změny klimatu najdete mapové vrstvy související se zemědělstvím (např. riziko poškození kultur mrazem, riziko výskytu vybraných škůdců), extrémy klimatu (např. riziko výskytu horkých nebo suchých period), vodním režimem (např. nedostatek vláhy v ornici, výskyt vybraných prvků a iontů v povrchových vodách), krajinou (např. predikce využití území) a lesnictvím (např. riziko výskytu lýkožrouta).

V části Aktuální vývoj si můžete prohlédnout vybrané aktuální jevy a přehrát si jejich animaci v čase. Najdete zde např. vrstvy Intenzita sucha, Dopady na vegetaci a zemědělství, Nebezpečí požárů.

Ke každé vrstvě je k dispozici také detailní popis zobrazené problematiky. 

 

Chráněná území na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Chráněná územíProstřednictvím Národního geoportálu INSPIRE si můžete zobrazit mapu všech zvláště chráněných území Česka.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Životní prostředí vyberte vrstvu Chráněná území.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

Mapa chráněných území Česka obsahuje čtyři tematické vrstvy: maloplošná chráněná území, velkoplošná chráněná území, zonace velkoplošných chráněných území a Evropsky významné lokality.

 

Mezinárodně významné části přírody na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Lokality NATURA 2000Prostřednictvím národního geoportálu INSPIRE si můžete zobrazit mapu mezinárodně významných částí přírody na území Česka.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Životní prostředí vyberte vrstvu Mezinárodně významné části přírody.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

Do kategorie mezinárodně významných částí přírody jsou na portálu INSPIRE zařazeny Geoparky UNESCO, Biosférické rezervace UNESCO, Ramsarské mokřady IUCN a v rámci soustavy NATURA 2000 Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.

 

Index kvality ovzduší a mapy znečištění na portálu ČHMÚ

http://pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf

Index kvality ovzdušíPortál ČMHÚ v sekci Ovzduší nabízí přehlednou mapu zobrazující index kvality ovzduší. Index kvality ovzduší slouží k hodnocení stavu ovzduší na základě výsledků měření hmotnostních koncentrací látek v ovzduší. Hodnocení zohledňuje možný vliv na zdravotní stav obyvatelstva.

Index kvality ovzduší je hodnocen z naměřených hodinových koncentrací SO2, NO2O3, 24hodinových koncentrací PM10 (polétavého prachu) a 8hodinových klouzavých koncentrací CO.

Na základě naměřených hodnot je kvalita ovzduší rozdělena do šesti kategorií na velmi dobrou až velmi špatnou.

V rozbalovací nabídce v levé části okna si vyberte mapu s hledaným indikátorem. Data jsou zde k dispozici vždy za předchozí den. Mapy jsou vytvářeny na základě modelování s využití dat automatizovaných monitorovacích stanic. Přesné informace o hodnotách znečištění získáte po najetí kurzorem myši na vybraná sídla.

buk
přečteno: 18488x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158989. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.040 seconds.