Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Vodstvo Vysočiny na mapách a GIS portálech

Vodohospodářský informační portál - Stavy a průtoky na vodních tocích

http://www.voda.gov.cz/portal/cz

Stavy a průtoky na tocíchVodohospodářský informační portál informuje o aktuálních vodních stavechprůtocích na našich řekách a vodních nádržích. Mapa na úvodní stránce rozděluje Česko do pěti povodí, Vysočina spadá především do povodí Moravy, částečně také do povodí VltavyLabe.

Mapa zobrazuje pouze ikony jednotlivých vodoměrných stanic. Standardní barva ikon je tmavě zelená a označuje normální stav vody na řece. V případě zvýšeného vodního stavu jsou odlišnými barvami znázorněny stupně povodňové aktivity. Nově jsou odlišovány i vodoměrné stanice, kde je sucho, tedy vodní stav pod průměrnou hodnotou.

Po klepnutí na vybrané povodí se otevře nové okno, se zvětšenou mapou dané oblasti a podrobnějšími údaji. Po najetí kurzorem myši na vodoměrnou stanici je možné kromě názvu stanice a jména řeky zjistit aktuální vodní stavprůtok včetně času měření.

Detailní informace o vodoměrné stanici získáme klepnutím na její ikonu na mapě. Mimo jiné se jedná o grafy vodního stavuprůtoku v dané vodoměrné stanici během posledního týdne, tabulkové hodnoty těchto údajů a hodnoty vodního stavu, při nichž jsou dosaženy jednotlivé stupně povodňové aktivity. U každé vodoměrné stanice jsou také uvedeny tři nejvyšší povodně za dobu pozorování.

Pokud se na úvodní stránce portálu přepnete na Hladiny vody v nádržích, získáte podrobné informace o našich přehradách. Je zde uvedena např. aktuální i maximální možná hladina vody v přehradě nebo aktuální odtok vody z přehrady.

 

Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ

http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php?lng=CZE

Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ

Mapový portál Hlásné a předpovědní služby funguje na podobném principu jako výše zmíněný Vodohospodářský informační portál. Odlišuje se však vodoměrnými stanicemi, z nichž pocházejí naměřená data. Základní informace o vodních stavechprůtocích získáte přímo z přehledné mapky Česka po najetí kurzorem myši na vybranou vodoměrnou stanici. U každé stanice je uveden čas měření, vodní stav, průtok a stupeň povodňové aktivity.

Podle potřeby si můžete zobrazit celou mapu Česka nebo území vybraného kraje či povodí.

Klepnutím na ikonu vybrané vodoměrné stanice otevřete nové okno s detailními informacemi. Graficky i tabelárně je zde znázorněn průběh vodního stavuprůtoku v uplynulém týdnu.

U každé vodoměrné stanice zjistíte také vodní stav, při jehož dosažení jsou vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Zajímavé informace se nacházejí na evidenčním listu hlásného profilu. Kromě hodnot N-letých průtoků jsou to např. průměrný roční vodní stav, průměrný roční průtok a plocha povodí toku v měřeném místě. Evidenční list je doplněn mapou v měřítku 1 : 50 000 s popisem umístění hlásného profilu.

 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod na portálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vodMapu chráněných oblastí přirozené akumulace vod si můžete prohlédnout prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.  V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Životní prostředí vyberte vrstvu Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zakazuje: zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat lesní pozemky, odvodňovat zemědělské pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, ukládat radioaktivní odpady.

buk
přečteno: 21053x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158998. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.032 seconds.