Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Počasí a podnebí Vysočiny na mapách a GIS portálech

Aktuální informace o počasí na území České republiky

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/stanice/profesionalni-stanice/mapy/teplota-a-vlhkost/stanice

Aktuální informace o počasíPortál ČHMÚ nabízí nejkomplexnější informace o aktuálním počasí v Česku. Úvodní stránka přehledu aktuálního počasí v Česku zobrazuje mapu meteorologických stanic, ze kterých jsou k dispozici údaje. Pro Vysočinu se jedná o stanice Přibyslav, Kostelní MyslováDukovany a Košetice.

Hlavní meteorologické prvky, které lze na mapě zobrazit, jsou oblačnost, rychlost větru, tlakteplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, úhrn srážek za 1 hodinu. Z klimatických údajů jsou k dispozici informace o sněhové pokrývce, denním úhrnu srážek, maximální, minimálníprůměrné denní teplotětrvání slunečního svitu.

Pokud chcete zobrazit všechny sledované charakteristiky pro jednu stanici najednou, stačí na ni klepnout myší na mapě s meteorologickými stanicemi. Objeví se nové okno s přehledem aktuálního počasí na dané stanici.

 

Numerický model Aladin

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

Mapa modelu Aladin

Numerický model Aladin zobrazuje v šestihodinových intervalech předpovědní mapy teplot, srážek, větruoblačnosti na území Česka na následující dva dny. Jedná se o nejpodrobnější a nejpřesnější model pro naše území.

Barevné plochy na předpovědní mapě teplot zobrazují teploty ve 2 m nad zemí. Vzhledem k silné závislosti teploty na nadmořské výšce je pro chápání předpovědi teplot nutné přihlédnout i k místní chybě výšky terénu (orografie). Terén v modelu musí být z konstrukčních důvodů zhlazený, a tudíž modelová nadmořská výška v konkrétní lokalitě nemusí odpovídat skutečnosti.

Srážky jsou výsledkem řady procesů, jejichž modelování je velmi obtížné. Detaily ve srážkovém poli menší než cca 50 km mají význam pouze jako ukazatel prostorové proměnlivosti srážek. Efekty návětří/závětří model zachycuje, avšak v míře dané zhlazeným modelovým terénem. Šrafováním jsou případně vyznačeny oblasti, kde je předpovídáno sněžení nebo déšť se sněhem.

Směr a rychlost větru 10 m nad modelovým terénem je zobrazen pomocí symbolů větru. Jedná se o hodnoty větru zprůměrovaného za cca 5 min. Přestože je vítr předpovídán poměrně spolehlivě, není v jeho poli možno zachytit lokální vliv místních terénních útvarů (malá údolí nebo vrcholy), které nejsou rozlišeny zhlazeným modelovým terénem.

Mapa oblačnosti zobrazuje odhad stupně pokrytí oblohy oblačností ve škále od bílé (zataženo) po černou (jasno), obdobně jako u družicového snímku. Není rozlišena oblačnost jednotlivých pater, ani typ, či struktura.

Vodohospodářský informační portál - Srážky

http://www.voda.gov.cz/portal/cz

SrážkyVodohospodářský informační portál původně informoval pouze o vodních stavech a průtocích na řekách. Později byla jeho nabídka rozšířena o informace z vybraných srážkoměrných stanic na řekách, které zobrazíte klepnutím na ikonu Srážky v horním menu. Mapa na úvodní stránce rozděluje Česko do pěti povodí, Vysočina je zahrnuta především do povodí Moravy, částečně také do povodí VltavyLabe.

Mapa zobrazuje pouze ikony jednotlivých srážkoměrných stanic, jejich názvy se objeví až po najetí kurzorem myši. Barva ikon se liší podle množství srážek, které byly na dané stanici zaznamenány během posledních 24 hodin. Pokud nepršelo, mají barvu bílou, v případě zaznamenaných srážek pak různé odstíny modré barvy. Pokud je hodnota srážek extrémní, tedy vyšší než 30 mm za 24 hodin, je barva ikony červená.

Po klepnutí na vybrané povodí se otevře nové okno, se zvětšenou mapou dané oblasti a podrobnějšími údaji. Po najetí kurzorem myši na srážkoměrnou stanici je možné kromě názvu stanice a povodí zjistit celkový úhrn srážek za posledních 24 hodin včetně času měření.

Detailní informace o srážkoměrné stanici získáme klepnutím na její ikonu na mapě. Mimo jiné se jedná o grafy srážekteploty vzduchu na dané srážkoměrné stanici během posledního týdne a tabulkové hodnoty těchto údajů.

 

Aktuální radarová data ČHMÚ

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html

Radarová dataVýborný pomocník, pokud chcete zjistit, jestli dnes venku nezmoknete. Radarová mapa zobrazuje odrazy oblačnosti získané z radarů Brdy ve středních Čechách a Skalky na stření Moravě.

Princip radaru je založen na zpětném odrazu mikrovlnného záření na vodních kapkách a ledových krystalcích ve srážkách a oblačnosti. Záření, které generuje vysílač, se odráží od oblačnosti a část se vrací zpět. Množství odražené energie odpovídá intenzitě oblačnosti.

Oblačnost je podle intenzity srážek odlišena barevně a k jednotlivým barvám je v legendě doplněna přibližná intenzita srážek. Pro snadnější orientaci na mapě můžete využít záměrný kříž a vybrat pozici z několika desítek předdefinovaných lokalit. Druhou možností je přímo zadat zeměpisné souřadnice místa pozorování. Nastavit lze také počet snímků v animaci a časování. Přednastavené údaje poté můžete uložit. K dispozici jsou také záznamy z několika předcházejících dnů. Užitečnou novinkou je možnost zobrazení radarových dat na podkladech Google Maps. Rozlišení záznamu radaru se sice nezmění, ale získáte tím mnohem kvalitnější mapový podklad.

 

Snímky Česka z družic METEOSAT

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html

Snímek družice METEOSATNa stránkách družicového oddělení ČHMÚ jsou k dispozici různé druhy aktuálních družicových snímků pocházejících z družic NOAAMSG (METEOSAT druhé generace).

Systém NOAA tvoří družice s polární drahou letu, které oblétají zemi přibližně přes póly. Proto snímky z těchto družic nejsou k dispozici v pravidelných časových intervalech, ale pouze z období, kdy družice přelétají nad naším územím. Jejich výhodou je vyšší rozlišení.

Systém MSG tvoří geostacionární družice, které visí nad rovníkem a vůči zemi se nepohybují. Snímky z těchto družic jsou k dispozici v 15 minutových intervalech v několika barevných spektrech. Tradiční černobílé snímky jsou pořizovány v infračerveném (tepelném) pásmu, teplé oblasti (zemský povrch) jsou na nich zobrazeny tmavě a chladné světle (horní vrstva mraků). Druhým typem snímků je kombinace infračervenéhoviditelného pásma. V tomto případě se nízká až střední oblačnost (teplejší) zobrazuje nažloutle, vysoká (chladná) oblačnost je zobrazena bíle až modře. V případě potřeby můžete animaci oblačnosti pozastavit, případně si vybrat pouze některé snímky.

 

Klimatické oblasti Česka

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Klimatické oblasti

Mapu klimatických oblastí Česka si můžete prohlédnout prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE. V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Životní prostředí vyberte vrstvu Klimatické oblasti ČR.

Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna. Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

Mapa vymezuje pět klimatických oblastí Česka - velmi teplá, teplá, mírně teplá, chladnávelmi chladná podle dlouhodobě sledovaných průměrných teplot a srážkových úhrnů. Navíc jsou na mapě zakresleny oblasti srážkově bohaté a chudé.

Pokud chcete zjistit tyto informace o vybrané lokalitě, vyberte nástroj Dotaz na vrstvy zobrazené v mapě a klepněte na dané místo myší. Na záložce Info se objeví výpis mapových vrstev s podrobnými informacemi. Informace o klimatické oblasti je zde popsána pouze zkratkou (např. VCH - velmi chladná, CH - chladná atd.). Proto je vhodnější v pravé části okna rozbalit záložku Vrstvy a dále složku Klimatické oblasti ČR/klimatické oblasti, kde je k dispozici barevná legenda.

Vrstvě Klimatické oblasti ČR můžete také nastavit průhlednost. Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte míru průhlednosti posunutím příslušného táhla. Nyní můžete vidět i původní podkladovou mapu a lépe se v ní orientovat. 

buk
přečteno: 30218x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  159001. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.043 seconds.