Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Geologická stavba a povrch Vysočiny na mapách a GIS portálech

Mapový server České geologické služby

http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver

Geologická stavbaMapový server České geologické služby obsahuje rozsáhlou databázi geovědních dat pro území celého Česka (např. geologické mapy, půdní mapy, nerostné suroviny a řadu dalších).

Na úvodní stránce mapového serveru zvolte odkaz Geologická mapa 1 : 50 000 v sekci Geologické mapy.

Poté se načte nové okno mapové aplikace. Jeho hlavní součástí je vlastní mapa, ve které jsou zobrazovány jednotlivé mapové vrstvy.  Panely nástrojů v levé části okna umožňují změnu měřítkaposun mapy a nastavení viditelnosti jednotlivých vrstev. V pravém horním rohu můžete zvolit podkladovou mapu.

V horní části okna najdete další nástroje pro vyhledávání lokalit, měření na mapě nebo zobrazení legendytisk mapy.

Pro vyhledání konkrétní lokality použijte ikonu dalekohledu. Vyhledávat můžete podle katastrálního území, obce nebo okresu.

Po zadání konkrétní lokality se na ni mapa automaticky přiblíží. Informace o geologické stavbě vybrané lokality získáte klepnutím myší do mapy.

 

Komerční mapové portály (portál Mapy.cz)

http://www.mapy.cz

Fotomapa na Mapy.czPokud chcete poznávat povrch Vysočiny z ptačí perspektivy, můžete využít služeb některého z českých komerčních mapových portálů, které umí zobrazovat fotomapy ve vysokém rozlišení.

Takových mapových portálů je na internetu celá řada. Jejich základní možnosti si stručně popíšeme na portálu Mapy.cz. V horní části mapového okna se nachází vyhledávací pole, které použijte pro zadání názvu hledané lokality. Můžete zadat ulici, adresu, město nebo firmu. Výpis záznamů odpovídacích hledané lokalitě se objeví v pravé části okna. Pokud se jedná o jedinečnou lokalitu, mapa se na ni ihned přiblíží.

Odkazy v levé horní části mapy slouží k přepnutí mezi obecnou mapou, turistickou mapou, leteckou mapou a historickými mapami. Dále je možné zapínat zobrazení fotografií, turistické trasycyklostezky a řadu dalších tematických vrstev.

Nástroje pro posun mapyzměnu měřítka najdeme v pravé horní části okna. K přiblížení a oddálení mapy můžete použít také kolečko myši, pro posun levé tlačítko. Aplikace dále nabízí přesné určení GPS souřadnic a nástroj pro měření vzdáleností a zjišťování azimutu. Do mapy můžete také přidávat vlastní body.

Další užitečnou funkcí je plánovač trasy. Kromě místa začátku a konce trasy lze zadat i lokality, přes které chcete cestovat. Dále můžete zvolit nejrychlejší nebo nejkratší cestu a možnost využití placených úseků silnic. Naplánovat si můžete i cestu na kole, pěšky nebo ji do mapy naklikat ručně. Po potvrzení zadaných kritérií se zobrazí podrobný itinerář trasy s celkovou vzdáleností a odhadovanou dobou jízdy (chůze).

Mapy.cz nabízí také mobilní verzi ke stažení do vašeho telefonu. Tyto mapy je pak možné prohlížet bez připojení k internetu.

Obdobné mapy i funkce najdete i na dalších českých komerčních mapových portálech AmapyGoogle mapy nebo iDNES.

 

Geoprohlížeč Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec

Geoportál Zeměměřického úřadu

Geoprohlížeč ČÚZK poskytuje řadu mapových vrstev z území celého Česka. K dispozici jsou katastrální mapa, státní mapy v měřítku 1 : 5 000 (vektorová i rastrová), ortofotomapa nebo mapa správního členění. K volbě vhodného mapového podkladu slouží ikona Změnit mapu.

Na panelu nástrojů v levé části okna se nachází základní nástroje pro ovládání mapy a její analýzu. S mapou se pracuje pomocí klasických ikonek (přiblížení, oddálení, zobrazení výřezu mapy, zobrazení celé mapy, ...), k posunu a přiblížení mapy je možné využít také táhla a ikon v levé části mapy.

Na horním panelu nástrojů dále najdete nástroje pro měření plochy, vzdálenosti a nastavení mapy, kde můžete změnit souřadnicový systém.

K vyhledávání objektů slouží pole v pravé horní části mapy. Po odeslání dotazu se v tabulce vpravo od mapy zobrazí seznam nalezených objektů, které je možné vybrat a zobrazit na mapě.

 

Internetový zobrazovač geografických armádních dat (IZGARD)

http://izgard.cenia.cz/dmunew/viewer.htm

Digitální atlas České republikyV oblasti vojenské kartografie patřila Česká republika vždy ke světové špičce.

IZGARD je součástí Digitálního vojenského informačního systému o území. Je to internetový mapový server, jehož posláním je poskytnout uživatelům kontinuální on-line přístup k nejaktuálnějším rastrovým i vektorovým geografickým datům.

Jeho součástí je volně přístupný Digitální atlas České republiky. Na úvodní stránce je zobrazena přehledná mapa Česka. Nástroje pro ovládání mapy (změna měřítka, posun, měření vzdálenosti, ...) se nachází v horní části mapového okna. Na mapě lze vyhledávat např. podle názvu sídla, adresy nebo zeměpisných souřadnic. Při vyhledávání sídel je třeba názvy zadávat bez diakritiky.

Základní mapové podklady tvoří barevné ortofotosnímky Česka, rastrový ekvivalent topografické mapy v měřítku 1 : 25 000, digitální model území (v této vektorové mapě je možné vybrat další vrstvy pro podrobnější analýzu) a kombinovaná mapa barevných ortofotosnímků a digitálního modelu území.

Jako doplňkové podklady můžete zapnout např. názvy ulic, adresní body nebo výškové překážky.

 

Geomorfologické členění Česka na geoportálu INSPIRE

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Geomorfologické členění Bohatým zdrojem několika desítek tematických map je Národní geoportál INSPIRE. Mimo jiné zde najdete podrobné mapy geomorfologického členění Česka.

V pravé části okna klepněte na záložku Mapové kompozice a v sekci Přírodní prvky a jevy vyberte Geomorfologickou mapu. Poté zadejte do vyhledávacího políčka Adresy hledanou lokalitu nebo ji vymezte pomocí myši (za současného přidržení klávesy Ctrl) na náhledové mapce v pravé části okna.

Ve výsledcích hledání zvolte rozsah území, které chcete zobrazit, např. katastrální území hledaného sídla. Klepnutím na tlačítko Vyčistit  (vpravo dole) zrušíte modré zvýraznění dané oblasti.

V levém horním rohu mapy najdete ikony jednotlivých nástrojů pro práci s mapou (změna velikosti, posun, měření délek a ploch, dotaz na vrstvy v mapě a další).

Geomorfologická mapa znázorňuje obrysy geomorfologického členění území Česka v sedmi úrovních: systém, provincie, subprovincie, oblasti, celky, podcelkyokrsky. Můžete se o tom přesvědčit na záložce Vrstvy.

Pokud chcete zjistit tyto informace o vybrané lokalitě, vyberte nástroj Dotaz na vrstvy zobrazené v mapě (v levé horní části mapy - ikona s písmenem i) a klepněte na dané místo myší. Na záložce Info se objeví výpis mapových vrstev s podrobnými informacemi.

 

Trigonometrické a nivelační body ČÚZK

http://dataz.cuzk.cz

Trigonometrické a nivelační bodyPro zjištění přesné polohy v krajině nemusíte nutně používat pouze přístroj GPS. Stačí, když si na portálu Zeměměřického úřadu najdete zajímavou aplikaci, kterou je databáze trigonometrickýchnivelačních bodů.

Na úvodní stránce zvolte vyhledávání přes přehledku České republiky. V dalších oknech vyberte mapové listy, na nichž se nachází hledané území.

Na vybraném mapovém listu můžete zapnout zobrazení polohových nebo výškových bodů. Po klepnutí na vybraný polohový bod se zobrazí podrobné geodetické údaje o poloze a nadmořské výšce daného trigonometrického bodu. Je zde i výřez katastrální mapy se zákresem umístění daného bodu v terénu. Nechybí ani slovní popis umístění daného bodu v terénu, kam se poté můžete vydat. Trigonometrické body bývají umístěny na vyvýšených lokalitách v krajině.

Obdobným způsobem jsou na portálu popsány nivelační body, jejichž detailní popis se zobrazí po klepnutí na ikony výškových bodů. Na rozdíl od trigonometrických bodů jsou nivelační body umístěny většinou podél komunikací.

buk
přečteno: 26195x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  159003. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.034 seconds.