Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Pracovní listy

Soubor pracovních listů ke stažení ve formátu PDF

 

Povrch Vysočiny 

 • zopakujete si geomorfologické členění Vysočiny
 • vyhledáte vybrané trigonometrické a nivelační body
 • porovnáte podle nadmořské výšky nejvyšší skalní útvary Vysočiny
 • vyzkoušíte si měření vzdáleností a ploch

Počasí na Vysočině

 • na portálu ČHMÚ zjistíte informace o počasí na meteorologických stanicích na Vysočině
 • porovnáte vybrané klimatické hodnoty z těchto stanic
 • prohlédnete si oblačnost nad Vysočinou na meteorologickém radaru a na snímcích z družice METEOSAT

Vodstvo Vysočiny

 • na Vodohospodářském informačním portálu si zopakujete orientaci na mapách povodí
 • zjistíte, na kterých řekách se nacházejí vybrané vodoměrné stanice a vodní nádrže
 • porovnáte aktuální vodní stavy a průtoky vybraných vodoměrných stanic
 • vymezíte si chráněné oblasti přirozené akumualce vod

Půdy a biota Vysočiny

 • prozkoumáte současný krajinný pokryv na vybraných místech Vysočiny
 • zjistíte změny krajinného poktyvu mezi léty 1990 a 2000
 • prohlédnete si potenciální přirozenou vegetaci na Vysočině
 • prozkoumáte zdravotní stav lesů

Životní prostředí na Vysočině 

 • najdete sběrny a sběrné dvory ve vybraných regionech Vysočiny
 • prozkoumáte přírodní parky na Vysočině
 • vyhledáte lokality soustavy NATURA 2000
 • prozkoumáte vybraná maloplošná a velkoplošná chráněná území

Obyvatelstvo a sídla Vysočiny 

 • porovnáte sídla Vysočiny podle počtu obyvatel a hustoty zalidnění
 • zjistíte vaši správnou poštovní adresu
 • porovnáte hranice kraje Vysočina do konce roku 2004 a od roku 2005
 • prozkoumáte administrativní členění kraje Vysočina
 • podíváte se na vybrané budovy v katastru nemovitostí

Energetika a těžba na Vysočině 

 • zjistíte informace o jaderné elektrárně Dukovany
 • prozkoumáte větrný park Dukovany
 • porovnáte vodní elektrárny Dalešice a Mohelno
 • vyhledáte vybrané lokality těžby surovin na Vysočině

Doprava na Vysočině

 • zjistíte aktuální zpoždění vlaků na Vysočině
 • vyhledáte dopravní uzavírky v kraji Vysočina
 • prozkoumáte silniční síť ve vybraných regionech kraje
 • porovnáte intenzitu dopravy na vybraných úsecích silnic

buk
přečteno: 12013x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  159008. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.031 seconds.