Poznejme Vysočinu nástroji GIS

O projektu Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Proč projekt vznikl

Geografické informační systémy by se podle rámcového vzdělávacího programu měly stát součástí nově vznikajících školních vzdělávacích programů. Na základě činnosti v konkrétním území by si měli žáci uvědomit jejich význam pro další poznávání reálného světa. Mnozí učitelé na základních a zejména středních školách jsou již několik let velkými propagátory GIS. Stále jim však chybí metodické materiály, které by mohly použít ve výuce. V současnosti neexistuje v České republice učebnice pro základní ani střední školy, která by byla akreditovaná MŠMT a zabývala se problematikou GIS. V rámci projektu jsme využili našich čtyřletých zkušeností s implementací geografických informačních systémů do výuky v zeměpise a zeměpisném semináři a vytvořili webový portál a sadu výukových materiálů o Kraji Vysočina se zaměřením na využití geoinformačních technologií.

 

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvoření geograficky zaměřeného webového portálusady výukových materiálů. Veškeré výukové materiály byly vytvořeny v elektronické podobě. Prostřednictvím praktických úloh se studenti mohou seznámit se základními principy fungování geografických informačních systémů, vyzkoušet prohlížení a vyhledávání na mapách a jednoduché dotazování databází nad existujícími geodaty.

V rámci projektu jsme:

  • zaktualizovali a přizpůsobili moderním trendům výuky geografie učivo o Vysočině, toto učivo publikovali v elektronické podobě na webovém portálupropojili s geoinformačními zdroji na internetu
  • detailně popsali možnosti, které nabízí vybrané GIS servery při výuce geografie Vysočiny
  • začali vytvářet sadu pracovních listů s různě tematicky zaměřenými úlohami o Kraji Vysočina, při jejichž řešení žáci využijí geoinformační technologie, tyto pracovní listy budou na portál zařazovány průběžně

 

Abecední seznam realizačního týmu projektu

  • Miloš Bukáček - tvorba odborného obsahu
  • Tomáš Feltl - tvorba webového portálu
  • Ilona Kalasová - ekonomka gymnázia
  • Milan Pavlík - ředitel gymnázia

 

Pokud máte náměty na další vylepšení a doplnění portálu, kontaktuje garanta odborného obsahu: gisvysociny@email.cz.  

 

Podpora projektu


kraj Vysočina


Tento projekt vznikl za finanční podpory kraje Vysočina

Fond Vysočiny

 

Přehled použitých zdrojů

Při tvorbě části projektu, která je věnována studijním materiálům o kraji Vysočina, byly použity následující zdroje informací:

Literatura

Kraj Vysočina. Průvodce na cesty. freytag & berndt Praha, 2003 

Kraj Vysočina. Průvodce po České republice. Kartografie Praha, 2004

Morava a Slezsko. Česká republika. Atelier IM Luhačovice, 2002

Pohl, M. a kol.: Vysočina. Informační a metodické centrum, Žďár nad Sázavou, 1996.

Regenerace prostoru / Proměny krajů - Kraj Vysočina. Vydal ABF, a. s., Nakladatelství ARCH, Praha, 2005

Vysočina do kapsy. Krajský úřad kraje Vysočina, 2006

Statistická ročenka kraje Vysočina 2007. Český statistický úřad, Jihlava, 2007. 

On-line zdroje

http://www.kr-vysocina.cz

http://extranet.kr-vysocina.cz/jazykoveverze/cz

http://analytika.kr-vysocina.cz

http://www.region-vysocina.cz

http://www.atlasceska.cz/kraj-vysocina

http://www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

http://www.trasovnik.cz/k_vysoc/k_vysoc.asp

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/kraj-vysocina/1000927

http://www.env.cz/kraje_04/10_vysoc.htm

http://regiony.ic.cz/tisk/vysocina.pdf

http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/kraj

http://old.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html

buk
přečteno: 14444x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  158982. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.042 seconds.