Poznejme Vysočinu nástroji GIS

Obyvatelstvo, sídla a administrativní členění kraje Vysočina

Obyvatelstvo Administrativní členění a sídla Orgány a symboly kraje

Administrativní členění

Kraj Vysočina vznikl v rámci reformy veřejné správy v roce 2000. Při ní došlo ke zrušení okresních úřadů, jejichž pravomoci byly částečně přeneseny na kraje a částečně na obce s rozšířenou působností. Kraj Vysočina se člení na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (tzv. malé okresy), které vykonávají většinu agend pro občany.

Obce s rozšířenou působností vykonávají např. evidenci obyvatel, vydávají cestovníosobní doklady, řidičské průkazyživnostenské oprávnění.  

Dále se kraj člení na 26 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Typickou působností pro pověřené obecní úřady jsou matriky.

Obce s rozšířenou působností na území bývalých okresů Kraje Vysočina

Okres Jihlava

Víte, že...

Ve 13. století byla Jihlava královským horním městem s převážně německým obyvatelstvem. Z tohoto období pochází jméno Iglawa, které bylo užíváno k pojmenování řeky a později i města. Německé obyvatestvo si slovo Iglawa nevykládalo ve smyslu Igla (jehla, přeneseně bystrá řeka), ale německy od slova Igel - ježek, který se později stal součástí znaku města Jihlavy.

Město Telč vzniklo na spojnici tří zemských stezek v prostoru mezi původním zeměpanským dvorcem, ze kterého se zachovala věž ze 13. století a nově budovaným hradem na místě dnešního zámku. Tak se přirozeným způsobem vytvořilo troúhelníkové náměstí obklopené řadou domů, za kterými byly hradby a soustava vodního opevnění.

Okres Pelhřimov

Okres Havlíčkův Brod

  • Havlíčkův Brod (mapa)
  • Chotěboř (mapa)
  • Světlá nad Sázavou (mapa)

Okres Žďár nad Sázavou

  • Žďár nad Sázavou (mapa)
  • Nové Město na Moravě (mapa)
  • Bystřice nad Pernštejnem (mapa)
  • Velké Meziřící (mapa)

Okres Třebíč

  • Třebíč (mapa)
  • Moravské Budějovice (mapa)
  • Náměšť nad Oslavou (mapa)

Obce

Nejnižší úroveň administrativního členění představují obce. V kraji Vysočina je 704 obcí, což je druhý nejvyšší počet ze všech krajů Česka. Průměrná populační velikost obce na Vysočině je 725 obyvatel, to je nejnižší hodnota ze všech krajů. Pro Vysočinu jsou typické malé vesnice do 500 obyvatel nepříliš vzdálené od místního centra.

Města

V kraji Vysočina se nachází 34 obcí se statutem města. Stupeň urbanizace činí 57,3 % (k 31. 12. 2011), což je třetí nejnižší hodnota ze všech krajů Česka.

Největším  městem kraje Vysočina je Jihlava (mapa), kde žije 50 tisíc obyvatel (nejmenší krajské město Česka). Druhým nejlidnatějším městem je Třebíč (37 tisíc) (mapa). Okolo 23 tisíc obyvatel žije v Havlíčkově Brodě (mapa) a asi 22 tisíc ve Žďáru nad Sázavou (mapa). Počet obyvatel v největších městech Kraje Vysočina v posledních letech mírně klesá.

 

Tab.: Počet obyvatel ve městech kraje Vysočina s více než 10 tis. obyvateli.

město 

počet obyvatel
(k 1. 1. 2007)
 

počet obyvatel
(k 1. 1. 2013)
 

Jihlava 

50 916 

 50 598

Třebíč 

38 596 

 37 324

Havlíčkův Brod 

24 265 

 23 483

Žďár nad Sázavou 

23 688 

 21 845

Pelhřimov 

16 471 

 16 269

Velké Meziříčí

11 792 

 11 749

Humpolec 

10 989 

 10 917

Nové Město na Moravě 

10 557 

 10 200

Statistické územní jednotky Evropské unie (NUTS)

Územní statistické jednotky NUTS jsou nástrojem Eurostatu (statistického úřadu Evropské unie) pro porovnání ekonomických ukazatelů jednotlivých regionů. Česko se člení na 8 oblastí NUTS 2 (oblasti, které počtem obyvatel překračují jeden milion). Do nejchudších regionů plynou dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Kraj Vysočina tvoří spolu s Jihomoravským krajem region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.

buk
přečteno: 15865x

zobrazit rozvržení pro tisk 

 

Přístupů:  142681. [více]

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.041 seconds.